„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ 

Carl Gustav Jung

Telefon

+420 774 051 784

Adresa

Kabátníkova 2, Brno

Email

info@chciterapii.cz

S čím vám mohu pomoci?

Během života se každý z nás dostane do situací a momentů, kdy si sám nemusí úplně vědět rady. Někdy se může zdát, že jsou to pouze banální problémy, za kterými se skrývá něco hlubšího, jindy se může jednat o náhlé nečekané události, na které nejsme připraveni. Ať už je váš problém jakýkoliv, nemusíte být na něj sami. 

Partnerské a manželské problémy

Procházíte partnerskou/manželskou krizí? Vztah už není to co byl? Přestali jste si vzájemně důvěřovat? Hádáte se a nejste schopni domluvy? Nenaplňuje vztah vaše očekávání? Vytratila se ze vztahu vzájemnost, blízkost a porozumění? Potřebujete si ujasnit, jestli ještě chcete dál za vztah bojovat? 

Problémy ve vztahu, menší či větší, zažije snad každý. Partnerký/manželský vztah je dlouhodobý závazek, během kterého se oba partneří vyvíjejí, vyvíjí se i jejich vzájemný vztah, čelí mnoha změnám, ať už je to narození dítěte, ztráta blízké osoby, onemocnění, změna zaměstnání či stěhování. To a mnoho dalšího se na vztahu podepisuje.  

Pomoc v nečekaných životních situacích

V životě nás mohou potkat situace, které nečekáme. Které nás zasáhnou, na které jsme se nemohli nijak připravit a se kterými si nevíme rady. Mnohdy situaci nemůžeme ovlivnit, je náročná, stresující, vyčerpávající. Nedá nám spát, vzpomínky nebo strach se vrací jak v noci, tak přes den. Může se jednat o tragickou nebo traumatizující událost, kterou sami nezvládneme. Ať už se jedná o ztrátu blízké osoby, přepadení, ublížení, narození nedonošeného nebo nemocného dítěte, znásilnění nebo něco jiného, je dobré vždy vyhledat pomoc.

Problémy v oblasti kariéry a práce

Práce vás už přestala naplňovat? Nebaví vás práce a neradi do ní chodíte? Nerozumíte si s vedením, nebo máte konflikty s kolegy? Je vaše práce psychicky náročná a máte pocit vyhoření? Nevíte, jestli změnit práci nebo zůstat? Máte pocit, že se vaše kariéra neubírá tím správným směrem? 

V práci člověk stráví velkou část svého života. Když je v práci nespokojen, může to mít dopady i na další fungování, na vztahy a celkovou spokojenost. Proto je dobré, pokud se v práci problémy vyskytnout, hleda jejich řešení a nesnažit se to „jen vydržet.“

Problémy se sebou

Nejste sami se sebou spokojeni? Máte pocit, že se vám nic nedaří? Vstáváte každé ráno „levou nohou?“ Cítíte se osamělí, nejistí, zmatení, nešťastní? Nedokážete se radovat? Neovládáte své emoce? Máte nízké sebevědomí? Máte pocit, že vám nikdo nerozumí? Jste rozladění, nervózní, nejistí nebo se stydíte? 

Každý během života zažíváme lepší i horší časy. Někdy „špatné období“ trvá jen krátce, někdy se z něj stane dlouhodobá záležitost. Není nutné se s tím trápit sám. 

Pomoc se stresem

Současná doba je hodně uspěchaná, hodně orientovaná na úspěch a klade vysoké nároky na člověka. Můžeme zažívat pocit tlaku, že nejsme dostatečně výkonní nebo být ve stresu z velkého množství věcí, které musíme splnit/zajistit. Dlouhodobě čelit stresu a tlaku okolí není nic snadného a může se podepsat na nás samotných, na naší pohodě a schopnosti vše zvládat. Stres se může stát chronickým a způsobit řadu dalších problému, ať už psychických nebo zdravotních. Proto není dobré ho podceňovat, ale naučit se s ním pracovat a pečovat o sebe.

S kým se potkáte

 

Mgr. Gabriela Landsmannová

 

Vystudovala jsem magisterský obor Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovi Univerzity.  Jsem absolventkou akreditovaného výcviku v integrativní psychoterapii a výcviku v komplexní krizové intervenci. Během mateřské dovolené jsem spolupracovala s neziskovou organizací Babyklokánci, a pomáhala tak rodičům předčasně narozených dětí. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

Terapii považuji za skvělý nástroj, jak lépe porozumět sám sobě, svému okolí, svým těžkostem a jak nalézt to správné pro sebe sama.

Vzdělání
  • MU FF Sociální pedagogika a poradenství, Mgr.
  • Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, vedoucí MUDr. Jan Kubánek, garant Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., akreditace ČLS JEP

Další kurzy

  • Výcvik komplexní krizové intervence, Modrá linka, akreditace MPSV
  • Výcvik v chatovém poradenství, Modrá linka, akreditace MPSV

Semináře

  • Jak posílit naději u klientů a pacientů, Terapie.cz
  • Specifika práce s tělem v online terapii, Terapie.cz
  • Best practices pro párové terapie online,  Terapie.cz, Česká asociace pro psychoterapii
  • Krizová intervence online, Terapie.cz, Česká asociace pro psychoterapii

Konference

  • Československá psychoterapeutická konference, ČPtS ČLS JEP, 2011, 2015, 2019

Nejčastější dotazy

Jak probíhá sezení?

Na jedno sezení máme na sebe vyhrazený čas cca 50min. Při prvním setkání bude třeba, abyste mně seznámil/a se svými problémy, pobavíme se o vašich očekáváních od terapie, co vám mohu nabídnout a pokusíme se domluvit na některých cílech, kam bychom spolu rádi došli. Domluvíme se na intenzitě setkávání se. Během sezení si budeme hlavně povídat. Je jen na Vás, co do terapie přinesete, co budete chtít řešit, co vás bude ten den nejvíce tížit. 

Za jak dlouho se můj problém vyřeší?

Na takovou otázku bohužel nikdo z nás nezná odpověď. Každý jsme jiný, každý jsme prožili něco jiného, každý máme jiné zázemí a jiné vlastní zdroje zvládání. Záleží také na délce, povaze a hloubce problému. Obecně se dá říci, že se problém nevyřeší hned, ale bude několik týdnů i měsíců trvat. Řešení problémů je dlouhodobé a bohužel nezmizí mávnutím kouzelného proutku. I když bychom si to všichni přáli 🙂 

Potřebuji doporučení od lékaře?

Nepotřebujete. Pracuji ve své soukromé praxi, vyhledat mé služby může kdokoliv kdykoliv. 

Hradí terapii zdravotní pojišťovna?

Nehradí. Pracuji ve své soukromé praxi, takže nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou. Výhodou je, že nejsem povinna nikomu vykazovat péči za vás, a tak nikdo nemusí vědět, že mých služeb využíváte. 

Jaký je rozdí mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

Povolání psycholog, psychoterapeut a psychiatr se mnoha lidem často pletou. Zní podobně, ale jak se vlastně odlišují?

Psychiatr je lékař. Vystudoval lékařskou fakultu a poté udělal atestaci z psychiatrie. Může předepisovat léky, antidepresiva. 

Psycholog vystudoval psychologii, buď na filozofické fakultě nebo fakultě sociálních studií. Občas zaznívá zjednodušení, že psychiatr je ten kdo předepisuje léky a psycholog ne. Tak snadné to ale není. Zatímco psychiatr se na lékařské fakultě učí mnoho lékařských předmětů, psycholog má sice také pár podobných předmětů, ale primárně se učí „o duši.“ Psychology pak můžeme ještě rozlišovat do mnoha směrů, školní, poradenské, klinické, atd. 

Psychoterapeut je člověk, který má absolvovaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Výcvik může absolvovat jak psychiatr, tak psycholog, tak člověk z jiné pomáhající profese (sociální pedagog, speciální pedagog, poradce, sociální pracovník,…). Výcvik trvá zpravidla 4-5let, má předepsaný počet hodin teorie, sebezkušenosti a supervize. Psychoterapeutických směrů je celá řada, KBT, integrativní, systematický, psychoanalýza, …  

Dozví se někdo, že chodím na terapii?

Nedozví. Jsem vázána mlčenlivostí. Důvěrnost mezi klientem a terapeutem považuji za stěžejní, aby bylo možné terapeuticky pracovat a klientovi pomoci. Zbavit mlčenlivosti mě může pouze klient sám nebo spáchání trestného činu, který mám povinnost ohlásit. 

Služby poskytované online

Díky současné situace se více do popředí dostávají služby poskytovnané online. Je to reakce na možná opatření a zároveň mnoho lidí poznalo, že pro ně může být v určitých situacích online prostředí příjemnější. Pro online terapii nebo krizovou intervenci potřebujete pouze kvalitní připojení, mobilní telefon, tablet nebo počítač a bezpečné klidné prostředí. Je jen na Vás, jestli budete doma, na procházce, nebo v lese. Online může probíhat odkudkoli, kde se cítíte dobře a máte klid, nejste nikým a ničím vyrušováni. Odpadne Vám zároveň potřeba dojíždění ke mně. To ocení zejména klienti ze vzdálených lokalit. Ve světě online využívám platformy Facetime, Skype, WhereBuy, a další.

Online terapie

Online terapie se prakticky od klasické terapie neliší. Můžeme společně online pracovat pouze po dobu, kdy je to nezbytně nutné (lockdown, Vaše obavy o zdraví, nemoc…) a následně pokračovat face to face. Nebo můžeme online pracovat stále, pokud bydlíte dále, nemáte čas na dojíždění, nebo je to pro Vás příjemnější. Záleží pouze na Vás. Terapie probíhá stejně, jen s tím rozdílem, že se vidíme prostřednictvím některého zařízení.

Online krizová intervence

Ocitli jste se v naléhavé tíživé situaci? Potřebujete okamžitou pomoc? Nevíte, jestli potřebujete terapii, ale potřebujete řešit akutní problém? Zažíváte strach, úzkost, paniku, smutek, bolest nebo cokoli dalšího? I v takovém případě můžeme společně pracovat v online prostředí. Narozdíl od terapie se jedná o jednorázový kontakt, který řeší akutní problém, hledá zdroje pomoci. Pokud by byl problém komplikovanější a vyžadoval by terapii, můžeme se domluvit na další spolupráci.

Ceník

Individuální konzultace 50min

1000 Kč

Online terapie 50min

1000 Kč

Konzultace po 18. hodině, o víkendech a svátcích příplatek 50%. 

Nepřijímám hotovost, platba je možná převodem na účet po vystavení faktury nebo platební kartou. 

Objednejte si termín sezení

774 051 784